DE OORSPRONG VAN DE NAAM DEN HELDER

Alle steden en dorpen in Nederland hebben een naam. Vaak zijn die namen al heel oud. Veel namen zijn aan plaatsen gegeven aan de hand van de plek in Nederland waar die plaatsen zijn ontstaan. Bijvoorbeeld bij een groot veengebied of aan een rivier. Neem nou Maastricht, dat ligt aan de rivier de Maas. Ook werden plaatsen genoemd naar een beroep of bouwwerk, kijk maar naar de naam Stompetoren.

Voor de naam Den Helder is de volgende verklaring gevonden. In de Middeleeuwen, zeg ongeveer 500 jaar geleden, was de plek waar nu Den Helder ligt niet meer dan een stuk duinen dat net boven het water uitstak. In die tijd werd dat Hil of Hille genoemd. Deze naam komt ook voor in heel oude boeken en papieren. De manier waarop de mensen de taal spraken of schreven was niet overal het zelfde. Iedere streek had zijn eigen dialect. Dat is nu nog steeds zo. In de omgeving van Den Helder werd zo een duin of eiland niet Hille maar Helle genoemd. Later, dus minder lang geleden, kwam je de naam Helre of Hellere tegen. Daar werd het zelfde mee bedoeld als vroeger met Hil of Hille. Doordat de taal en dus de woorden in de loop der tijd steeds veranderden werd op een gegeven moment Helre uitgesproken als Helder. Deze naam is tot 1928 zo gebleven. Mensen die in Huisduinen woonden spraken toen over Die Helder Buert. Daarmee bedoelden ze De buurt Helder. In het spraakgebruik werd dat al vlug De Helder. Om het wat deftiger te laten klinken wordt in plaats van het lidwoord "De" het in 1928 gebruikte lidwoord "Den" gebruikt en heet het vroegere Hil of Hille nu Den Helder: een duin dat net boven het water uitkomt.

 

Terug naar het overzicht

Verder

 

www.hansonline.eu/den_helder