KLAIPEDOS RAJONO TAUTODAILE

Gargždu mokyklos-darželio „Saulute“ pradinukai, padedant pirmos klases mokinio Jogailos mamai Giedrei Mogilaitei, kuri dirba Gargždu krašto muziejuje, pabande surinkti informacija apie Klaipedos rajono menininkus. Jie sukaupe ir paruoše medžiaga, kur pristatomi tautodailininkai atstovaujantys didžiajai daliai liaudies meno krypciu. Stilistine ir technine ivairove liudija tai, kad liaudies menas Klaipedos rajone turi gilias tradicijas ir puikias perspektyvas.

FOLK ART OF KLAIPEDA DISTRICT

The infants of school-kindergarten “Saulute”, with the help of firs-class pupil’s Jogaila mother Giedre Mogilaite, who works in the museum of Gargzdai , tried to gather information about the artists of Klaipeda district. She concentrated and prepared information, where the artists represent the majority of folk artistic trend part. Stylistic and technical variety testifies that folk art has deep traditions and great prospects in Klaipeda district.

TAPYBA / PAINTING

Minijos slenis. Popierius akvarele / Minija valley. Paper, 
watercolour.

Aldona Jonikiene

Ruduo. Aliejus, drobe / Autumn. Oil, linen.

Juozas Ramanauskas

Judrenu bažnycia. Aliejus, kartonas / Judrenu curch. Oil, cartoon

Irena Viliute

Maciuiciu malunas.Aliejus, drobe / 
Macuiciu flourmill. Oil, linen

Gediminas Stanislovas Rudys

Angelai. Popierius, akvarele

Angels. Paper,watercolour, gouache

Virginija Puleikyte

Floristine kompozicija

Floristic composition

Erika Jukneviciene

Liaudies menas Lietuvoje gyvuoja greta plataus šalies ir pasaulio meno konteksto. Galime pasidžiaugti, kad musu šalies miestuose ir kaimuose esama nemažai žmoniu, savo jautria menine prigimti ir meistryste išreiškianciu ivairiuose dailes, amatu darbuose. Taip pratesiama ir puoselejama tradicija, tautos identitetas, lavinamas visuomenes estetinis skonis – gi tautodailes kuriniai paprastai yra suprantamiausi ir artimiausi žmonems. Folk art exists even in Lithuania near the context of wide country and world art. We can be glad, that there are many people in our countries and villages, who feel their sensitive artistic nature. They express their handicraft, in their art and trade works. This way is continued and cherished tradition, national identity, developed society’saesthetic taste – because works of folk art usually are the most understandable and closest to people.

SKULPTURA / SCULPTURE

Rupintojelis. Medis, polihromija

Crucifix. Wood, polychrome.

Senoves lietuviu

derliaus dievas. Medis

Harvest God of Lithuanian

antiquity. Wood.

Petras Balsys

Kryžius. Medis / Cross. Wood

Saulius Rumbutis

Duru fragmentas. Medis / Door's fragment. Wood

Dabarties meistru darbuose ryškus tradiciju atspindys. Šiandien liaudies meistras savo darbais darydamas itaka placiosios visuomenes meniniam skoniui, formuoja požiuri i tradicija. Antra vertus, visuomene taip pat nurodo salygas ir skoni tautodailei. Neretai galima pastebeti, kad palaipsniui prarandama dirbiniu tiesiogine - funkcine ir paprotine paskirtis, tautodailes kuriniai vis dažniau tampa vien proginemis dovanomis ar suvenyrais. Norint išvengti pataikavimo masiniam pirkeju skoniui, pirmiausia butinas liaudies meno tradicijos pažinimas ir samoningas jos suvokimas. Tik tokiu budu imanoma originali, kiekvienam menininkui savita senuju formu interpretacija, praturtinanti tautodailes pavelda ir skatinanti žiurovo – pirkejo kritini požiuri.

 

Nowadays, the reflection of traditions, in the works of artists is very bright. Today folk artist is forming the attitude to the traditions, making an influence  to  artistic taste, is forming the attitude to tradition. On the other hand, society also show the conditions and taste to folk art. Sometimes we can notice, that little by little direct and functional purpose is loosing. Works of folk art more frequently become occasional presents or souvenirs. If it’s wished to avoid toadyism to the taste of mass customers, the first is necessary to know the cognition of folk art traditions and conscious apprehension. Only this way is possible original, to every artist distinctive interpretation of the old forms, enriching the folk art heritage and prompting the critical attitude of spectator – customer.

KERAMIKA / CERAMICS

Bokalai. Molis, glazura / Mugs. Clay, glaze.

Vidas ir Rita Bružai

TEKSTILE / TEXTILE

Kosmosas. Iškilusis siuvinejimas / Cosmos. High embroidery

Valerija Jureviciene

Mergaites kostiumas. Rankines - kuprines / Girl's dress. Handbag - bag

Rimante Šalciuviene

 

Juostos. Vilna, medvilne, linas / National sashes. Wool, cotton, linen

Algimantas ir Audrone Macijauskai

Serveteles. Linas, šilkas / Serviette. Linen, silk

 

Riešines. Vilna, karoliukai / Wristlets. Wool, beading

Rita Lygutiene

     

Leles. Mišri technika / Dolls. Mixed technique

Janina Armaliene

Servetele. Medvilne / Serviette. Cotton

Dalia Gliožeriene

     

Servetele. Linas, medvilne, šilkas / Serviette. Linen, cotton, silk

Jadvyga Bajoriene

Dar vienas šiuolaikinio liaudies meno bruožas – pastebimai nykstantys skirtumai tarp profesionalaus ir liaudies (savamokslio) meno. Šiuo aspektu Lietuvos tautodaileje galima išskirti dvi ryškias kryptis: tradiciniu amatu puoselejima, kuriame atsiskleidžia tipingas lietuviu liaudies menas, ir laisvesni interpretacini liaudies menininko santyki su tradiciniais vaizdiniais. Vaizduojamuosiuose menuose naudojamos tiek primityvios, apibendrintos formos, tiek realistine maniera. Taikomuosiuose menuose vis dar tradiciniu medžiagu ir techniku pasirinkimas, tokiu budu siekiant išlaikyti kuriniu istorinio autentiškumo pojuti. Tautodailes darbuose esama visko ir menkaverciu, tiek amatininkišku darbeliu, ir meistrišku, bet su tradicija mažai ka bendro turinciu gaminiu, ir kico apraišku, ir nauju, neiprastu tautodailei techniku. One more nowadays folk art trait – noticeably disappearing differences between professional and self-taught art. By this aspect we can except two bright ways in Lithuania folk art: the cherish of traditional trade, where the typical folk art is opened and more free artist relationship  with traditional images. In imitative arts still exist the alternative of traditional materials and technique, reaching to support the historical original sensation of art works. There are everything: and not valuable, and trade works, and original, but not related with the tradition works, and new, unusual technique in the whole works of art.

PYNIMAS / WEAVE

Žvejo krepšys. Žilvicio vyteles / Fisherman bag. Osier twigs

Albertas Simonas Skolevicius

Padeklas. Žilvicio vyteles / Salver. Osier twigs

Aurele Pociuviene

KALVYSTE / BLACKSMITH'S WORK

     

Saule. Metalas, akmuo / Sun. Metal, stone

Zigmantas Žilinskas

Indas. Metalas, akmuo / Bowl. Metal, stone

Parengta pagal kataloga „Klaipedos rajono tautodaile“ / Prepared according catalog “Folk art of Klaipeda district”