Математическа Гимназия
“Константин Величков”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathematical School

 “Konstantin Velichkov”

 

www.mgpz.telecablenet.com

 

E-mail:  mgschoolpz@telecablenet.com

 


История

През 1848 г.се открива  първото девическо училище в Пазарджик
Петдесет години по-късно това училище получава името на бележития общественик и писател Константин Величков
В началото на ХХ в. то прераства в девическа гимназия, която по-късно се смесва със съществуващата в града мъжка гимназия “Иван Аксаков”под общото име - смесена

 гимназия “К. Величков”

През 1971 г. училището се преобразува в  Математическа гимназия “Константин Величков” и като такава съществува и до днес

 

History

1848 – The first school for girls was opened in Pazardjik
1897 – The school takes the name of Konstantin Velichkov
1912 – The school was transformed to secondary school
From 1923 to 1936 the school was united with the boys’ school “Ivan Aksakov”
1944 – The school was transformed to Second Secondary School “Konstantin Velichkov”
1971 – The school was transformed to Mathematical school “Konstantin Velichkov”

 

      

Константин   Величков

Konstantin Velichkov

Живее  и служи на своя народ  като писател, политик и общественик.

В българската литература се изявява като поет, балетрист, мемоарист, драматург, преводач, литературен критик, публицист.

 

He lives to serve to his country as a writer and a politician.

 

He has an important place in Bulgarian literature as a

poet, translator, critic, dramatist, publicist, novelist.

 

Обучение  Teaching

 

    Природоматематически профили:

Информатика, математика - английски език
Математика, информатика - английски език
Математика, информатика - немски език
Информатика, география - немски език
Биология, химия - френски език

 

The students are separated in the following disciplines:

-Computer technologies, mathematics with English language
-Mathematics, computer technologies with English language
-Mathematics, computer technologies with German language
-Computer technologies, geography with German language
-Biology, chemistry with  French language

 

                               

Обучение / Teaching

В Математическа гимназия "Константин Величков" се обучават   814 ученика от 67 учителя. В 8ми клас се изучава засилено(650 часа/год.) западен език - английски или немски. От 9ти клас се започва изучаване и на 2ри чужд език - френски, руски, немски. Учениците постъпват в гимназията след приемен изпит по математика и български език и литература на 14 г. Тук те се обучават в продължение на пет години

There are 814 students in Mathematical School "Konstantin Velichkov" who are taught by 67 teachers. In 8th grade a foreign language-English or German - is taught intensively (19 lessons weekly). From 9th grade students start studying a second foreign language. Students are enrolled at school after sitting for an entrance exam in mathematics and literature at the age of 14. The course of study is 5 years.

IT обучение

IT Teaching

      Модерни компютърни зали в скоростна локална мрежа
      The computers are connected in local network

 

      Училището е свързано с интернет от 1998г.
     The school is connected to Internet since 1998

 

    Изучават се Turbo Pascal, Visual Basic, C и др.
    The computer languages – Turbo Pascal, Visual Basic, C are studied

 

    Провеждат се компютризирани уроци по история, биология,       физика, география и др.
    Classes in history, biology, physics take place in computer labs.

 

                     

 

                   

Изяви

 

Club Activities

    Клубна дейност
Клуб “Родолюбие”
Клуб “Млад еколог”
Клуб “Дебати”
Клуб “Здраве”
Астроклуб “Сириус”
    Спортни отбори
Футбол
Волейбол
Баскетбол
Плуване и др.

 

 

    Clubs

                Club “Young Patriot”
               Club “Young Ecologist”
          Club “Debates”
       Club “Health”
          Astro-Club “Sirius
               Sport teams
                Football
         Volleyball
         Basketball
         Swimming

 

             

      


Полезни сайтове:                   Useful sites:

http://www.pa-media.net/ http://www.pazardjik.bg/ http://www.government.bg/