Deel 6 Den Helder in de zes plattegronden

Het is wel handig om voor deze pagina een plattegrond van Den Helder bij de hand te hebben. Dan wordt het nog duidelijker. (Met de toets F11 heb je bij Internet Explorer een groter beeld).
En even geduld, want er moeten veel afbeeldingen geladen worden...

1830

De woonkern is de oude Helder. Het Helderse Kanaal en Het Noord-Hollands kanaal met Binnenhaven zijn al gegraven, maar er zijn nog niet veel huizen in het "Nieuwedieper" gedeelte. Er staan nog weinig huizen langs de Kanaalweg, maar de Hoofdgracht is al bijna volgebouwd. Het aantal gebouwen op het werfterrein is ook nog niet groot. De brug naar het Ankerpark is nog niet gelegd en het havengebied is alleen te bereiken via de toegang bij het Havenplein. Het "Paleis" is al gebouwd, maar staat nog alleen in de kale vlakte. In het midden zie je de Vijfsprong in het midden van de polder. Aan de rechterkant van die polder zie je een dijk. Een deel daarvan is nu de Sluisdijkstraat.

1865

Als belangrijkste verandering valt direct de spoorlijn op. De uitbreiding van het stadsgedeelte aan de haven is zeer belangrijk. Het Bassin is inmiddels ook gegraven. We zien het begin van de nieuwe stad: de straten tussen Loodsgracht en Spoorstraat - Molenstraat, Vlamingstraat en de beide Vroonstraten.

1890

De woonwijk aan de haven heeft het oude dorp Helder overvleugeld. Het terrein tussen de Spoorstraat, Prins Hendriklaan en Helders Kanaal is reeds geheel volgebouwd , al zien we aan de Loodsgracht nog een open plek. "Nieuwstad" de buurt bij Spoor- en Bassingracht is ook belangrijk uitgebreid, tot aan de Jan in 't Veltstraat.

1920

Nu is met de bouw van de wijk "over het spoor" begonnen. Men is reeds gevorderd tot de Van Galenstraat. In het zuiden, naast de spoorlijn, zien we het eerste begin van Tuindorp, dat toen echt een apart dorp was, niet met de stad verbonden. Op het kaartje is de Singel reeds ingetekend. opvallend is, dat de wijk "Oude Helder niet meer lijkt uit te breiden. De wijk is door alle jaren even groot gebleven. Verder is duidelijk te zien dat alle huizen in het nieuwe gedeelte volgens de verkaveling zijn geplaatst.

1940

De stad binnen de Linie raakt al aardig volgebouwd. De uitbreiding gaat nu verder in de richting van de Javastraat. Naar verhouding de grootste uitbreiding heeft de wijk achter Spoor- en Bassingracht ondergaan. We kunnen ook al zien dat de sportvelden aan de Sportlaan reeds zijn aangelegd. Tuindorp is nu verbonden met de rest van de stad. Het is nu duidelijk te zien dat de spoorlijn een groot obstakel vormt in het verkeer tussen de stadsgedeelten aan weerszijden. Behalve want het Koningsplein is er nog maar één verbinding, via de overweg.

1945

Zo ziet de stad er direct na het eindigen van de oorlog uit. Het eerste dat opvalt, is dat de gehele Oude Helder is verdwenen. Het gebied, dat het eerste begin van onze stad vormde, is onder slopershanden gevallen en daardoor komt het, dat wij in onze stad niet zo veel "historische" gebouwen kunnen tonen. Verder zijn er in het gebied bij de haven nogal wat witte plekken op de kaart te zien.

Hieronder zie je de bovenstaande kaarten nog eens als een filmpje:

Terug

www.hansonline.eu/den_helder