Deel 2. De kaart van 1699 en de toestand nu.

Het is wel handig om voor deze pagina een plattegrond van Den Helder bij de hand te hebben. Dan wordt het nog duidelijker. (De gele lijn geeft de plaats aan van de huidige dijken).

(Je moet maar even heen en weer schuiven in dit venster, omdat je steeds weer naar de kaart moet kijken. Ik heb wel kleine stukjes uit de kaart hierboven in de tekst gezet).


Op de kaart van Dirk Abbestee uit 1699 zien we middenonder de naam Heijligharn. Later wordt deze naam verbasterd tot Heilig-arm en Heilig-arde. Deze laatste naam kan wel eens "Heilige aarde" betekenen. In de tijd dat deze kaart gemaakt werd, was dit een landtong met duinen. Op deze plaats staat nu het kerkhof aan de Jan Verfailleweg en misschien is er reeds vele eeuwen een kerkhof op deze plaats geweest, dat zou immers de naam "Heilig-arde" kunnen verklaren. En als we er Heilighorn van maken dan betekent het: uitstekende landtong. We gaan nu eens kijken of we op de kaart van Dirk Abbestee punten in de tegenwoordige stad kunnen terugvinden.

Rechtsboven in de kaart zien we een keurig recht stuk dijk: Nieuwe Dijck Ao 1666 geleijdt. Dat rechte stuk loopt tot fort Oostbatterij, dat als oudste Helderse fort in 1781 op de kop van de Sluisdijk werd gebouwd. Dit fort lag langs de plek aan de Kanaalweg waar vroeger de kermis werd gehouden. Nu staan daar nieuwe huizen en de VW garage.

Daar begint de kromming, die doorloopt tot het vroegere fort Vismarkt, dat nu opgeruimd is. Dat stuk herkennen we op de kaart als Den Ouden Zeedijck. Hierna gaat het verder met Nieuwe Dijck Ao 1662 geleijdt. Deze dijk ligt nu op de zeebodem, want de gele lijn, die dwars door "Het Oude Landt" loopt laat zien waar nu onze zeedijk ligt. Bij Huisduinen bijvoorbeeld is het "Sijmen Kuiperswiel" verdwenen.

Van Huisduinen gaan we weer terug over de Huisduiner weg. Op de kaart zien we aan deze weg een molentje getekend. Deze weg heette vroeger de "Koger Weg" omdat dit immers de hoofdweg was van "Den Kooch". Op de kaart kunnen we zien dat de weg vlakbij Huisduinen een scherpe aftakking maakt naar de "communicatie-sloot". Hierin kunnen we de Tuintjesweg en de Duinweg herkennen met alle bochten.

We gaan weer verder. Hoewel in de loop der tijd de Huisduinerweg in zijn loop is veranderd, is te zien, dat hij bij de oude Helder moet uitkomen: de weg komt uit op de dikke lijn die de Koger Zeedijk aangeeft. Het stuk er naar toe waren de Koningsweg en Artilleriestraat (nu ligt daar de  Jacob van Heemskerckstraat), die uitkomt op de plek waar vroeger de Windwijzer stond. Dat was een weerstation op de plaats achter het Doris Rijkershofje.
Ook nu kunnen we nog stukjes van de oude Koger Zeedijk herkennen. De Timorlaan is er nog een stuk van.
We volgen nu de Nieuwe Landschen Dijck (onderaan de kaart). Die loopt door tot aan fort Dirksz. Admiraal. Daar gaat hij over (bij de bocht op de kaart) in de Brakkeveldweg die (rechtdoorgetrokken) op de Sluisdijkstraat terechtkomt. Dat klopt ook, want deze dijk heette behalve Nieuwe Landschen Dijck ook Oostdijk, Schapendijk en Sluisdijk.

Nog iets over de duidelijk zichtbare vijfsprong in de Nieuwe Lantse Polder. Dat is de plek waar de watertoren staat. De Nieuwlander wegh is dus de Middenweq plus Jan Verfailleweg en naar de andere kant de Spoorstraat. De Kruijsweg en Waterringh vinden we terug in de Javastraat en de weg zonder naam naar de dijk toe als Polderweg. Die Polderweq is eigenlijk de enige die zijn historische naam heeft behouden, al lijkt het een beetje vreemd, een Polderweg in het midden van de stad.

Van de vijfsprong af loopt nog een weg in de richting van de Nieuwe Lantse Dijck. Dat is de Boerhavestraat. De belangrijkste straten van de oude stad zijn dus al 300 jaar geleden aangelegd! Later werden er op de stukken land tussen de straten van de vijfsprong huizen gebouwd volgens de oorspronkelijke verkaveling van de weilanden. Dat is dan ook de reden waarom er zoveel straten en huizen "scheef" lopen en staan ten opzichte van de hoofdstraten.

Moeilijke woorden:

landtong: een smalle strook land die in het water uitloopt
batterij: artillerie-afdeling met een aantal kanonnen; het woord komt van het Franse "battre", dat "slaan" betekent.
vijfsprong: een kruispunt van vijf wegen
verkaveling: verdeling van stukken grond

Terug

Verder 

www.hansonline.eu/den_helder